Pożyczka z gwarantem

Większość firm w pewnym momencie potrzebuje zewnętrznego finansowania: albo na początku, aby rozpocząć działalność, albo później, aby rozbudować się lub przetrwać kryzys. Jedną z głównych przeszkód napotykanych przez MŚP i osoby samozatrudnione na drodze do finansowania jest zwykle gwarancja, wymóg, którego wymaga wiele instytucji finansowych w celu ochrony swoich inwestycji. Na czym polega pożyczka z gwarantem online?

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
50 - 30,000zł

Pierwsza do 15,000 zł

7 dni - 36 mc
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
300 - 5,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
od 0%
20-70 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
300 - 5,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
508%
22-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
500 - 15,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

1 mc - 45 dni
od 0%
18-70 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
600 - 8,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
od 0%
18-70 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
500 - 6,000zł

Pierwsza do 6,000 zł

30 dni
od 0%
21-65 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
300 - 20,000zł

Pierwsza do 5,000 zł

3 - 36 mc
19.75%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
50 - 2,500zł

Pierwsza do 1,500 zł

1 - 48 mc
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty Konto Connect
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
50 - 10,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
od 0%
20-70 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
100 - 10,000zł

Pierwsza do 3,600 zł

90 dni
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ
Załaduj więcej
mężczyzna i kobieta biorą pożyczkę na kartę przez laptopa
Polega pożyczka z gwarantem online

Gwarant – definicja

Gwarancja jest umową, która odzwierciedla zobowiązanie do wypełnienia określonych zobowiązań wobec osoby trzeciej. Wszystkie pożyczki z gwarantem polegają w praktyce na tym, że osoba lub podmiot zobowiązuje się do poręczenia Twojego długu lub zobowiązań niepieniężnych, które zawarłeś z wierzycielem, niezależnie od tego, czy jest to bank, administracja czy inna firma.

Aby to zobowiązanie było ważne, musi istnieć pisemna umowa, która zwykle jest oficjalna z notarialną adnotacją, aby zapewnić większe wsparcie prawne. Gwarant – kto to? Jest to firma lub organizacja, która gwarantuje, że gwarant wywiąże się ze swoich zobowiązań, odpowiadając za nie w przypadku niezgodności.

Zawiera gwarancję i zobowiązuje się do wypełnienia głównego zobowiązania, niezależnie od tego, czy jest to MŚP, osoba prowadząca działalność na własny rachunek czy osoba fizyczna. Beneficjant natomiast to odbiorca gwarancji, który zażądał jej przedstawienia, zazwyczaj bank lub administracja publiczna.

Rodzaje gwarancji

  • Gwarancja finansowa – zwykle niezbędna przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt, ponieważ w ten sposób bank zapewnia otrzymanie płatności. Służy do obsługi zobowiązań finansowych, które firmy zaciągają z osobami trzecimi, niezależnie od tego, czy są to linie kredytowe, pożyczki bankowe czy listy finansowe.
  • Gwarancja techniczna – gwarantuje, że wywiążesz się ze zobowiązań niepieniężnych, które zaciągnąłeś. Stanowią one również zwykle wymóg udziału w przetargach publicznych i przetargach, a także gwarantują zobowiązania prawne zaciągnięte na Administrację w przypadku otrzymania dotacji państwowych.
  • Gwarancja handlowa. Ten rodzaj gwarancji stosowany jest w sprzedaży w celu zagwarantowania zapłaty uzgodnionej kwoty. Może służyć do gwarantowania wszystkich rodzajów towarów, a także do podziału płatności na rzecz dostawców, kwot, które dostarczasz z góry i płatności na konto.

Kiedy potrzebna jest gwarancja?

Większość firm wnioskuje o gwarancje finansowe towarzyszące wnioskom o finansowanie bankowe w obiegu. Generalnie są to opisane w naszym innym artykule pożyczki krótkoterminowe, z których firma korzysta w celu uregulowania płatności.

Gwarancje techniczne są mniej powszechne. Jest prawdopodobne, że będziesz musiał skorzystać z tych gwarancji, jeśli zamierzasz uczestniczyć w przetargach publicznych, ponieważ Administracja będzie chciała upewnić się, że możesz wywiązać się ze zobowiązań, które zaciągasz. Będziesz ich również potrzebować, aby uzyskać dostęp do dużych projektów w sektorze prywatnym.

Firmy również często proszą o gwarancje w celu uzyskania finansowania bankowego (sprawdź link aby uzyskać więcej informacji), którego potrzebują do realizacji inwestycji. Gwarancje te mogą pomóc w poprawie infrastruktury firmy, rozbudowie magazynu, zatrudnieniu większej liczby pracowników, a nawet rozpoczęciu procesu internacjonalizacji.

Nowo powstałe firmy, które z powodu braku historii kredytowej i gwarancji mają zwykle większe trudności z dostępem do kredytów, również często sięgają po gwarancje w celu sfinansowania zakupu sprzętu lub wynajmu lokali.

Jak uzyskać gwarancję?

Każdy podmiot określa procedurę postępowania dla osób ubiegających się o gwarancje, ale zazwyczaj ustalają dwa podstawowe wymagania: firma nie może być w stanie upadłości i musi być na bieżąco z płatnościami w ZUS i Urzędzie Podatkowym.

Będziesz musiał przedstawić różne dokumenty, w tym sprawozdanie z działalności gospodarczej, w którym odzwierciedlone są Twoje główne cele biznesowe, a także oferowane produkty i / lub usługi. Będziesz także musiał przedstawić rachunek zysków i strat za ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe oraz za bieżący. Jeśli jest to nowa firma, będziesz musiał przedstawić biznesplan, w którym jej opłacalność i oszacowanie korzyści musi być jasne, ponieważ to one pozwolą Ci spłacić kredyt.

Mając te informacje pod ręką, bank lub SGR ocenią poziom ryzyka, jakie reprezentuje operacja i zdecydują, czy może to zagwarantować, czy nie. Jeśli uznają, że operacja jest opłacalna, poinformują Cię o kolejnych kosztach i warunkach.

Głównym celem tych firm jest ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP i osób samozatrudnionych, gdyż możliwa jest nawet gwarantowana pożyczka dla zadłużonych, pożyczka dla zadłużonych z poręczycielem lub pożyczka dla zadłużonych bez gwaranta. Gwarancja SGR stawia Cię w korzystniejszej pozycji do negocjacji z bankiem, dzięki czemu możesz uzyskać obniżkę stóp procentowych i/lub wydłużenie terminów spłaty.

Jaki jest koszt gwarancji?

Gwarancja jest produktem ryzykownym, więc zawsze wiąże się z kosztami dla osoby, która z niej korzysta. Koszt ten nie zależy od tego, czy beneficjent wykonuje gwarancję, ale jest stosowany w formie oprocentowania i/lub opłat za zarządzanie. Pożyczki dla zadłużonych bez gwaranta mogą być jednak czasem niemożliwe do otrzymania.

Jedną z głównych zalet gwarancji SGR jest to, że mają one niższe koszty. Firmy te zazwyczaj stosują prowizję za badanie i roczną prowizję gwarancyjną. Kiedy Twój projekt zostanie zaakceptowany, będziesz musiał nabyć udziały proporcjonalnie do wnioskowanej pożyczki, ale po zakończeniu operacji będziesz mógł odzyskać ten kapitał.

Rating:
Sending data...
Done!
logo
4.4 of 5. Votes: 250

Dodaj komentarz

Jak pożyczać odpowiedzialnie?

Przed zaciągnięciem chwilówki lub kredytu należy zastanowić się nad kilkoma istotnymi aspektami. Pożyczkę najlepiej przeznaczyć na cele, które nie jesteśmy w stanie zrealizować przy użyciu własnych środków. Pożyczoną kwotę musimy dostosować do naszych oczekiwanych przyszłych dochodów. Pożyczkę nie należy traktować jako stałego źródła pieniędzy na cele utrzymania swojej rodziny — grozi to wpadnięciem w spiralę długów. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wpływają nie tylko na kredytobiorcę, ale także na wszystkich jego bliskich. Zaleca się poinformowanie członków rodziny o celach zaciągnięcia oraz terminach i warunkach spłaty pożyczki. Oprócz pożyczki muszą być spłacone określone w umowie koszty (prowizja, oprocentowanie, dodatkowe opłaty).

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jeśli pożyczkobiorca opóźnia spłatę rat pożyczki, zostanie on wówczas obciążony dodatkowymi kosztami oraz konsekwencjami natury formalno prawnej. Warunki umowy pożyczki przewidują, że firma udzielająca pożyczki ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat związanych z koniecznością wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacją, odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Oprócz tego kredytobiorca może być zgłoszony do bazy dłużników za opóźnienia w spłacie, a to z kolei może być powodem trudności lub całkowitej niemożliwości zaciągnięcia pożyczki w przyszłości.

Konsekwencje braku płatności

W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę zaciągniętej szybkiej pożyczki, firma pozabankowa ma prawo działać w celu odzyskania kwoty pożyczki oraz dodatkowych kosztów, na przykład, przekazać pożyczkę do windykacji.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Osoba zaciągająca pożyczkę może ubiegać się o przeniesienie terminu spłaty kredytu. Najczęściej zwiększenie okresu spłaty wymaga złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej płatności. Wniosek o zmianę terminu spłaty pożyczki musi być złożony przed upływem terminu spłaty zobowiązania.

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która dokładnie określa jakie koszty są brane pod uwagę przy obliczaniu stopy. Dzięki standaryzacji metodologii obliczania w każdym przypadku RRSO jest obiektywnym narzędziem umożliwiającym porównanie różnych ofert kredytowych. Korzystając z szybkiej pożyczki, konieczne jest poniesienie następujących kosztów: opłata przygotowawcza, opłata związana z wydłużeniem okresu spłaty kredytu, koszty ubezpieczeniowe, opłata rejestracyjna (na ogół jest to wpłata 1 grosza w celu zweryfikowania tożsamości), koszty windykacji (upomnienia, monity).

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Firmy pozabankowe udzielają szybkich pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy kredytowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715), wówczas pożyczkobiorcom przedstawiane są formularze informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.

Do jakich celów służy nasz portal?

Na naszym portalu dostępna jest aktualna lista najlepszych firm pozabankowych, udzielających szybkie pożyczki przez Internet. Nasz zespół profesjonalistów w dziedzinie finansów rzetelnie gromadzi oferty chwilówek, uwzględniając ich główne cechy, dzięki czemu każda zainteresowana osoba może wygodnie i szybko znaleźć odpowiednia dla siebie pożyczkę i przejść na witrynę internetową firmy kredytowej. Gromadzimy tylko oferty pochodzące od firm działających zgodnie z obowiązującymi przepisami. O zasadach działania firm pozabankowych udzielających pożyczki można przeczytać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast informację o działalności naszego portalu znajdziesz w dziale “Regulamin” oraz “Polityka prywatności”

DMCA.com Protection Status

Clicky