Pożyczka od rodziny

Chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś coś pożyczyć, czy to od rodziny, czy znajomych. Wiele osób nie zastanawia się jednak, jakie prawa i obowiązki spadają na nich w chwili przyjęcia roli pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy, nawet jeśli chodzi tylko o pożyczki między najbliższą rodziną. 

W tym artykule dowiesz się, jak powinna wyglądać pożyczka od rodziny, czy powinno zawrzeć się umowę i jak rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Co to jest pożyczka?

Prawna definicja pożyczki mówi nam, że jest to sytuacja, w której osoba udzielająca pożyczki, przenosi na własność osoby pożyczającej określoną ilość pieniędzy, bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku, a osoba pożyczająca zobowiązuje się zwrócić jej tę samą ilość pieniędzy bądź rzeczy tego samego gatunku. 

Oznacza to, że prawnie pożyczką nie są tylko pieniądze, ale też przedmioty.

Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
50 - 30,000zł

Pierwsza do 15,000 zł

7 dni - 36 mc
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
300 - 5,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
od 0%
20-70 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
300 - 5,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
508%
22-75 lat bez BIK w weekend Kontomatik
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
500 - 15,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

1 mc - 45 dni
od 0%
18-70 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
600 - 8,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
od 0%
18-70 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
500 - 6,000zł

Pierwsza do 6,000 zł

30 dni
od 0%
21-65 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
300 - 20,000zł

Pierwsza do 5,000 zł

3 - 36 mc
19.75%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
50 - 2,500zł

Pierwsza do 1,500 zł

1 - 48 mc
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty Konto Connect
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
50 - 10,000zł

Pierwsza do 3,000 zł

30 dni
od 0%
20-70 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
Czas na spłatę
RRSO
100 - 10,000zł

Pierwsza do 3,600 zł

90 dni
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
WEŹ POŻYCZKĘ
Załaduj więcej

Pożyczka od rodziny, a umowa

Przepisy mówią, że pożyczki na kwotę większą niż 1000 złotych muszą mieć formę dokumentu pisemnego. Może być on sporządzony pisemnie bądź komputerowo, najważniejsze, aby zawierał czytelne podpisy obu stron.

Natomiast pożyczki do 1000 złotych mogą być zawierane, na tak zwaną umowę ustną, nie oznacza to jednak, że forma ta nie jest wiążąca. Obowiązuje nas tak samo do przestrzegania jej warunków, jak umowa pisemna.

Dlaczego warto spisać umowę w każdym przypadku?

Nawet jeśli pożyczamy małe kwoty pieniędzy, umowa będzie najbezpieczniejsza. Pomoże nam między innymi:

 • udowodnić, że pożyczyliśmy pieniądze faktycznie tej osobie, a on zobowiązała się nam je oddać,
 • pokazać, że kwota do zwrotu będzie, taka jaką żądamy,
 • udowodnić, że termin oddania pożyczki minął,
 • żądać odsetek po przekroczeniu terminu.

Pożyczka od rodziny podatek

Sama pożyczka, jako czynność cywilnoprawna obwarowana jest obowiązkiem odprowadzenia podatku. Istnieją jednak wyjątki, o ile umowa zawarta jest pomiędzy: 

 • małżonkami,
 • rodzeństwem,
 • zstępnymi i wstępnymi,
 • ojcem, macochą, pasierbem,

a kwota pożyczki nie przekracza 9 637 zł, jesteśmy zwolnieni z konieczności odprowadzenia podatku. Jeśli pożyczymy więcej, na przykład 11 000, to podatek w wysokości 0.5% jest naliczany tylko od kwoty, która przekracza zwolnienia. Oznacza to, że przy 11 000 zł zapłacimy 6,8 zł podatku.

Zgłoszenie pożyczka od rodziny

Gdy pożyczamy pieniądze od najbliższych, każdorazowo jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia tego urzędowi skarbowemu, dopiero wtedy zostaniemy zwolnieni z podatku. Aby uniknąć podatku, musimy:

 1. Złożyć deklarację w urzędzie skarbowym w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Udokumentować to, że pieniądze do nas trafiły (przekaz pocztowy, wpływ na rachunek).

Do złożenia deklaracji i udokumentowania transakcji zobowiązany jest pożyczkobiorca.

Co, jeśli zgłoszenie nie zostanie złożone?

Pominięcie tej ważnej kwestii będzie wiązać się niestety z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jeśli podczas kontroli podatkowej, zostanie wykryty: brak zapłacenia 0.5% podatku, brak złożenia deklaracji lub brak jej udokumentowania, to pożyczkobiorca zmuszony będzie zapłacić 20% podatku, od pożyczonej kwoty, zamiast standardowego 0.5%.

Dlatego tak ważne jest, aby starannie dopełnić wszystkie czynności, czy to przy dużej kwocie pożyczka od rodziny na cele mieszkaniowe, czy pożyczkach gotówkowych na mniejsze cele.

 Pożyczka od dalszej rodziny i znajomych

Jeśli chcemy pożyczyć pieniądze od osób niezwiązanych z nami bezpośrednio, np. od kuzyna lub przyjaciela to sprawa jest bardziej zawiła. W praktyce jest to opodatkowane standardowo tzn. 0.5%, ale możemy uniknąć tego w sytuacji, gdy suma pożyczek od jednej osoby, w ciągu 3 lat nie była większa niż 5 000 złotych, lub 25 000 złotych od kilku osób.

Dlatego tak ważne jest, aby starannie dopełnić wszystkie czynności, czy to przy dużej kwocie pożyczka od rodziny na cele mieszkaniowe, czy pożyczkach gotówkowych na mniejsze cele.

Wady i zalety pożyczek od rodziny

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki należy przeanalizować, jakie są jej plusy i minusy. Poniżej stworzyliśmy zestawienie najważniejszych z nich.

Zalety:

 • brak prowizji, odsetek i dodatkowych opłat,
 • pozbawiona jest wielu formalności,
 • udzielana bez zdolności kredytowej,
 • możliwość pożyczenia pieniędzy na dowolny cel,
 • w razie braku spłaty mniejsze konsekwencji, niż przy pożyczkach w banku.

Wady:

 • przy braku sporządzonej umowy pożyczkodawca może żądać nagłej spłaty,
 • konieczność składania deklaracji podatkowej i odprowadzenia podatku,
 • w razie brak spłaty popsucie relacji rodzinnych.

Co, jeśli członek rodziny nie spłacił pożyczki w ustalonym terminie?

W zależności od relacji i naszego podejścia do danej osoby można zastosować różne kwoty. Jeśli proszenie i przypominanie się od dłuższego czasu nie daje efektu, to nawet jeśli nie została zawarta pisemna umowa mamy prawo wysłać pisemne wezwanie do zapłaty, a pożyczkobiorca ma obowiązek uregulować należność do 6 tygodni od daty otrzymania pieniędzy.

Jeśli tak się nie stanie możemy wystąpić do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty. Sąd 

wyda go na podstawie umowy lub wezwania do zapłaty, tym samym zobowiązując dłużnika do oddania środków w ciągu 2 tygodni.

Alternatywa dla pożyczki od rodziny

Czasem potrzebujemy szybkiego zastrzyku gotówki, ale nie mamy wokół siebie osób gotowych pożyczyć nam pieniędzy. Alternatywą może okazać się szybka chwilówka pozabankowa. Podobnie, jak w przypadku pożyczka od rodziny w gotówce, nie jest wymagane okazywanie przez nas zaświadczeń od pracodawcy i nie jesteśmy sprawdzani w BIK. Dlatego w taki sposób równie łatwo możemy uzyskać szybkie pieniądze. Należy jednak liczyć się z tym, że nasza pożyczka będzie oprocentowana.

FAQ

Rating:
Sending data...
Done!
logo
5 of 5. Votes: 12

Jak pożyczać odpowiedzialnie?

Przed zaciągnięciem chwilówki lub kredytu należy zastanowić się nad kilkoma istotnymi aspektami. Pożyczkę najlepiej przeznaczyć na cele, które nie jesteśmy w stanie zrealizować przy użyciu własnych środków. Pożyczoną kwotę musimy dostosować do naszych oczekiwanych przyszłych dochodów. Pożyczkę nie należy traktować jako stałego źródła pieniędzy na cele utrzymania swojej rodziny — grozi to wpadnięciem w spiralę długów. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wpływają nie tylko na kredytobiorcę, ale także na wszystkich jego bliskich. Zaleca się poinformowanie członków rodziny o celach zaciągnięcia oraz terminach i warunkach spłaty pożyczki. Oprócz pożyczki muszą być spłacone określone w umowie koszty (prowizja, oprocentowanie, dodatkowe opłaty).

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jeśli pożyczkobiorca opóźnia spłatę rat pożyczki, zostanie on wówczas obciążony dodatkowymi kosztami oraz konsekwencjami natury formalno prawnej. Warunki umowy pożyczki przewidują, że firma udzielająca pożyczki ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat związanych z koniecznością wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacją, odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Oprócz tego kredytobiorca może być zgłoszony do bazy dłużników za opóźnienia w spłacie, a to z kolei może być powodem trudności lub całkowitej niemożliwości zaciągnięcia pożyczki w przyszłości.

Konsekwencje braku płatności

W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę zaciągniętej szybkiej pożyczki, firma pozabankowa ma prawo działać w celu odzyskania kwoty pożyczki oraz dodatkowych kosztów, na przykład, przekazać pożyczkę do windykacji.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Osoba zaciągająca pożyczkę może ubiegać się o przeniesienie terminu spłaty kredytu. Najczęściej zwiększenie okresu spłaty wymaga złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej płatności. Wniosek o zmianę terminu spłaty pożyczki musi być złożony przed upływem terminu spłaty zobowiązania.

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która dokładnie określa jakie koszty są brane pod uwagę przy obliczaniu stopy. Dzięki standaryzacji metodologii obliczania w każdym przypadku RRSO jest obiektywnym narzędziem umożliwiającym porównanie różnych ofert kredytowych. Korzystając z szybkiej pożyczki, konieczne jest poniesienie następujących kosztów: opłata przygotowawcza, opłata związana z wydłużeniem okresu spłaty kredytu, koszty ubezpieczeniowe, opłata rejestracyjna (na ogół jest to wpłata 1 grosza w celu zweryfikowania tożsamości), koszty windykacji (upomnienia, monity).

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Firmy pozabankowe udzielają szybkich pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy kredytowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715), wówczas pożyczkobiorcom przedstawiane są formularze informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.

Do jakich celów służy nasz portal?

Na naszym portalu dostępna jest aktualna lista najlepszych firm pozabankowych, udzielających szybkie pożyczki przez Internet. Nasz zespół profesjonalistów w dziedzinie finansów rzetelnie gromadzi oferty chwilówek, uwzględniając ich główne cechy, dzięki czemu każda zainteresowana osoba może wygodnie i szybko znaleźć odpowiednia dla siebie pożyczkę i przejść na witrynę internetową firmy kredytowej. Gromadzimy tylko oferty pochodzące od firm działających zgodnie z obowiązującymi przepisami. O zasadach działania firm pozabankowych udzielających pożyczki można przeczytać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast informację o działalności naszego portalu znajdziesz w dziale “Regulamin” oraz “Polityka prywatności”

DMCA.com Protection Status

Clicky