lenily.com

Kwota pożyczki
50 - 10,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę
30 dni
RRSO
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
Kwota pożyczki
50 - 10,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę
30 dni
RRSO
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty
Kwota pożyczki
50 - 10,000 zł
Pierwsza do 3,000 zł
Czas na spłatę
30 dni
RRSO
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend na raty

Oferta pożyczkowa

Firma jako jedna z nielicznych firm pożyczkowych oferuje pierwszą darmową pożyczkę z RRSO 0%. Możemy ją wziąć na maksymalną kwotę 3000 zł, na okres 30 dni. W przypadku, kiedy nowy klient potrzebuje większej kwoty, dostępna jest pożyczka na kwotę do 8000 zł. Niestety nie jest ona już bezpłatna. Jeśli współpracował już z firmą, maksymalnie ma do dyspozycji 8000 zł. Czas spłaty nie tylko w przypadku pierwszego, ale i każdego kolejnego zobowiązania to zawsze 30 dni. Na ostateczną decyzję, na jaką kwotę może przyznać klientowi chwilówkę, składa się przede wszystkim zdolność finansowa wnioskującego.

Warunki do otrzymania pożyczki

Każdy klient, który jest zainteresowany pożyczką musi:
 • posiadać od 20 lat
 • być obywatelem Polski i mieszkać na jej terenie
 • musi posiadać ważny dowód osobisty
 • numer telefonu komórkowego
 • konto bankowe, na który zostaną przelane pieniądze.
W sytuacji niespełnienia któregokolwiek z wymogów, automatycznie wniosek klienta jest odrzucany. Nie są to jednak wymagania nie do spełnienia, większość firm pożyczkowych wymaga tego samego.

W jaki sposób pożyczkodawca sprawdza klienta?

To co wyróżnia to podejście indywidualne do klienta. Teoretycznie firma nie nadaje priorytetu zadłużeniom w BIK-u, dlatego zaliczana jest do pożyczek bez BIK, należy jednak mieć na względzie, że przesyła zapytanie do instytucji takiej jak KRD, aby mieć pełny wgląd w sytuację materialną klienta. Jeśli ten widnieje jako dłużnik, może, ale nie musi mieć to wpływu na decyzję pożyczkową. Wpisy w rejestrach to informacje, które ma prawo posiadać. Mogą być one negatywne, w przypadku zadłużeń, ale i pozytywne i dotyczyć na przykład terminowej spłaty kredytu bankowego. Tak więc, jeśli klient posiada dług w innej instytucji finansowej, jest on niewielki a spłata zbliża się ku końcowi, jest wysoce prawdopodobne, że spółka wyda decyzję pozytywną i podpisze z nim umowę. Jeśli natomiast klient chciałby spłacić poprzednie zadłużenie, które opiewa na wysoką kwotę i dlatego zdecydował się zawnioskować, firma prawdopodobnie odmówi udzielenia pożyczki. Każda instytucja finansowa chce mieć pewność, że klienci, którzy decydują się na współpracę z nimi są rzetelni i wiarygodni.

Wnioskowanie – krok po kroku o pożyczkę

W przypadku pierwszej pożyczki, za pomocą suwaków określamy kwotę, jaka nas interesuje. Klikamy ,,Złóż wniosek’’, a system automatycznie przekierowuje nas do formularza rejestracyjnego, w którym podajemy swoje dane osobowe i adresowe. Za pomocą systemu Instantor, wpisujemy numer konta bankowego i uiszczamy opłatę w wysokości 1 grosza. Po zaksięgowaniu tej symbolicznej opłaty wstępnej, następuje weryfikacja wniosku, a jej wynik zostanie udostępniony klientowi za pomocą telefonu, sms-a lub maila. Czas zaksięgowania opłaty jak i środków pożyczki są zależne od godzin pracy danego banku. Jeśli zdecydujemy się na współpracę z firmą po raz kolejny, wystarczy że zalogujemy się na swój profil i ponownie za pomocą suwaków określimy parametry chwilówki, które nas interesują. Warto spojrzeć w swój profil, czy firma nie udostępniła jakiegoś rabatu lub promocji dla stałych klientów. Co ważne, klient, który postanowi ponownie skorzystać z oferty może złożyć wniosek telefonicznie pod numerem 223800149 lub 223800102. Niezwłocznie po podpisaniu umowy, firma wysyła pieniądze na konto podaje w formularzu( nie później jednak niż 5 dni roboczych, wyłączając soboty i niedziele)

Spłata pożyczki

 • Uregulowana w całości w dzień spłaty, który został określony w umowie
 • Firma dopuszcza możliwość wpłaty częściowej
 • Powinna zostać uiszczona w walucie, w której została udzielona
 • Osoba trzecia ma prawo spłacić pożyczkę. W tytule przelewu wpisując numer pożyczki, której dotyczy spłata. W przypadku wpłaty większej niż przewidywana, pożyczkodawca dokona zwrotu na rachunek, z którego została dokonana
 • Klient jest uprawniony do wcześniejszej spłaty, jeśli pozwala mu na to jego sytuacja finansowa. W takiej sytuacji koszty pożyczki zostają zmniejszone o wartości obowiązujące od skrócenia czasu ( np. zostają obniżone odsetki w związku ze skróceniem okresu pożyczkowego)
 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki, do 14 dni od dnia podpisania umowy (wzór pisma dostępny na stronie internetowej )
Rating:
Sending data...
Done!
logo
50 In stock
4.5 of 5. Votes: 4

Jak pożyczać odpowiedzialnie?

Przed zaciągnięciem chwilówki lub kredytu należy zastanowić się nad kilkoma istotnymi aspektami. Pożyczkę najlepiej przeznaczyć na cele, które nie jesteśmy w stanie zrealizować przy użyciu własnych środków. Pożyczoną kwotę musimy dostosować do naszych oczekiwanych przyszłych dochodów. Pożyczkę nie należy traktować jako stałego źródła pieniędzy na cele utrzymania swojej rodziny — grozi to wpadnięciem w spiralę długów. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wpływają nie tylko na kredytobiorcę, ale także na wszystkich jego bliskich. Zaleca się poinformowanie członków rodziny o celach zaciągnięcia oraz terminach i warunkach spłaty pożyczki. Oprócz pożyczki muszą być spłacone określone w umowie koszty (prowizja, oprocentowanie, dodatkowe opłaty).

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jeśli pożyczkobiorca opóźnia spłatę rat pożyczki, zostanie on wówczas obciążony dodatkowymi kosztami oraz konsekwencjami natury formalno prawnej. Warunki umowy pożyczki przewidują, że firma udzielająca pożyczki ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat związanych z koniecznością wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacją, odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Oprócz tego kredytobiorca może być zgłoszony do bazy dłużników za opóźnienia w spłacie, a to z kolei może być powodem trudności lub całkowitej niemożliwości zaciągnięcia pożyczki w przyszłości.

Konsekwencje braku płatności

W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę zaciągniętej szybkiej pożyczki, firma pozabankowa ma prawo działać w celu odzyskania kwoty pożyczki oraz dodatkowych kosztów, na przykład, przekazać pożyczkę do windykacji.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Osoba zaciągająca pożyczkę może ubiegać się o przeniesienie terminu spłaty kredytu. Najczęściej zwiększenie okresu spłaty wymaga złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej płatności. Wniosek o zmianę terminu spłaty pożyczki musi być złożony przed upływem terminu spłaty zobowiązania.

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która dokładnie określa jakie koszty są brane pod uwagę przy obliczaniu stopy. Dzięki standaryzacji metodologii obliczania w każdym przypadku RRSO jest obiektywnym narzędziem umożliwiającym porównanie różnych ofert kredytowych. Korzystając z szybkiej pożyczki, konieczne jest poniesienie następujących kosztów: opłata przygotowawcza, opłata związana z wydłużeniem okresu spłaty kredytu, koszty ubezpieczeniowe, opłata rejestracyjna (na ogół jest to wpłata 1 grosza w celu zweryfikowania tożsamości), koszty windykacji (upomnienia, monity).

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Firmy pozabankowe udzielają szybkich pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy kredytowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715), wówczas pożyczkobiorcom przedstawiane są formularze informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.

Do jakich celów służy nasz portal?

Na naszym portalu dostępna jest aktualna lista najlepszych firm pozabankowych, udzielających szybkie pożyczki przez Internet. Nasz zespół profesjonalistów w dziedzinie finansów rzetelnie gromadzi oferty chwilówek, uwzględniając ich główne cechy, dzięki czemu każda zainteresowana osoba może wygodnie i szybko znaleźć odpowiednia dla siebie pożyczkę i przejść na witrynę internetową firmy kredytowej. Gromadzimy tylko oferty pochodzące od firm działających zgodnie z obowiązującymi przepisami. O zasadach działania firm pozabankowych udzielających pożyczki można przeczytać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast informację o działalności naszego portalu znajdziesz w dziale “Regulamin” oraz “Polityka prywatności”

DMCA.com Protection Status

Clicky