kredytok.pl

Kwota pożyczki
1,000 - 6,000 zł
Pierwsza do 2,000 zł
Czas na spłatę
30 dni
RRSO
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
1,000 - 6,000 zł
Pierwsza do 2,000 zł
Czas na spłatę
30 dni
RRSO
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ
Kwota pożyczki
1,000 - 6,000 zł
Pierwsza do 2,000 zł
Czas na spłatę
30 dni
RRSO
od 0%
od 18 lat bez BIK w weekend
WEŹ POŻYCZKĘ

Maksymalna kwota oraz maksymalny okres spłaty

Jak już wspomniano wyżej, oferta dla pierwszych, drugich i kolejnych klientów jest taka sama. Dzieli się ona na dwie taryfy, z których tylko z jednej można skorzystać w internecie. Pożyczkę można w taki sposób zaciągnąć na minimalnie 400 złotych, a maksymalnie 5000 złotych. Termin spłaty można dobrać na minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie  6 miesięcy, czyli pół roku. W ramach pożyczki zaciąganej w stacjonarnej placówce KredytOK, można z kolei pożyczyć maksymalnie nawet 15 000 złotych. Termin spłaty można wówczas ustalić na minimalnie 6 miesięcy (pół roku), a maksymalnie  48 miesięcy, czyli aż 4 lata. Jest to klasyczna pożyczka długoterminowa. Każda pożyczka w KredytOK zawiera w sobie dodatkowe, standardowe opłaty w postaci oprocentowania, odsetek i prowizji. Koszty te przedstawimy na poniższym, reprezentatywnym przykładzie pożyczki krótkoterminowej (informacje o kosztach długoterminowej udzielane są stacjonarnie w placówce pożyczkodawcy).
  • Pożyczając 3000 złotych na 6 miesięcy (pół roku), klient jest jeszcze obciążony odsetkami w kwocie 98,64 złotych i prowizją w postaci 1200 złotych. Oprocentowanie wynosi 10%, a Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) 261,65%. W dniu terminu spłaty pożyczki należy łącznie zwrócić 4298,64 złotych.

Od ilu lat KredytOK udziela pożyczek?

Aby zostać klientem KredytOK, nie wystarczy być tylko osoba pełnoletnią. Ponadto, firma określa jeszcze dolną granicę wieku w wysokości 21 lat. Ciekawostką jest z kolei górna granica  jest ona inna w zależności od rodzaju pożyczki. Jeżeli klient zaciąga zobowiązanie do 1000 złotych — jego wiek może wynosić nawet 85 lat. Jeśli z kolei jest to pożyczka na większą kwotę, to górna granica kończy się na 82 latach.

Jakie dodatkowe dokumenty wymaga KredytOK?

KredytOK wymaga od swoich klientów przedstawienia jeszcze dodatkowych dokumentów. Należy przedstawić zaświadczenie o wysokości i charakterze comiesięcznych dochodów. Ponadto, należy przedstawić jeszcze dokument, który potwierdza fakt posiadania deklarowanego zatrudnienia np. od pracodawcy konsumenta.

Rachunek bankowy pożyczkodawcy

Opisywany pożyczkodawca posiada swój rachunek bankowy jedynie w jednej placówce  Banku PKO SA. W ten sposób, klienci, którzy zaciągają pożyczkę krótkoterminową online, mogą liczyć na szybkie uzyskanie środków na koncie w czasie do 15 minut, jeśli mają swoje konto we wspomnianym banku. Klienci innych banków czekają najczęściej od kilkunastu minut do nawet 24 godzin  zależy od godzin sesji przychodzących w danym banku.

Jak szybko pieniądze trafiają na konto pożyczkobiorcy?

Szybkość docierania przyznanych środków pożyczkowych w KredytOK jest silnie zróżnicowana. Najszybciej na przelew mogą czekać osoby posiadające swoje konto w banku PKO nawet w 15 minut. Co innego w przypadku klientów innych banków, gdzie szybkość otrzymania chwilówki zależy od godzin sesji przychodzących i może wynieść od kilkudziesięciu minut do 24 godzin. Klienci ubiegający się o pożyczkę długoterminową w placówce KredytOK (stacjonarnie),  według deklaracji konsultantki, czekają na przelew pieniędzy najczęściej od 1 do 3 godzin od czasu podjęcia decyzji.

Rozpatrywanie wniosków pożyczkowych – godziny i dni

Pracownicy KredytOK pozostają do dyspozycji klientów w kwestii wniosków pożyczkowych w każdy roboczy dzień powszedni. Od poniedziałku do piątku, jest to od godziny 8:00 rano do 16:00 po południu. Klienci składający wnioski poza godzinami pracy firmy, będą obsługiwani najbliższego dnia roboczego w firmie KreydtOK.
Rating:
Sending data...
Done!
logo
1000 In stock
4.5 of 5. Votes: 4

Jak pożyczać odpowiedzialnie?

Przed zaciągnięciem chwilówki lub kredytu należy zastanowić się nad kilkoma istotnymi aspektami. Pożyczkę najlepiej przeznaczyć na cele, które nie jesteśmy w stanie zrealizować przy użyciu własnych środków. Pożyczoną kwotę musimy dostosować do naszych oczekiwanych przyszłych dochodów. Pożyczkę nie należy traktować jako stałego źródła pieniędzy na cele utrzymania swojej rodziny — grozi to wpadnięciem w spiralę długów. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wpływają nie tylko na kredytobiorcę, ale także na wszystkich jego bliskich. Zaleca się poinformowanie członków rodziny o celach zaciągnięcia oraz terminach i warunkach spłaty pożyczki. Oprócz pożyczki muszą być spłacone określone w umowie koszty (prowizja, oprocentowanie, dodatkowe opłaty).

Konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki

Jeśli pożyczkobiorca opóźnia spłatę rat pożyczki, zostanie on wówczas obciążony dodatkowymi kosztami oraz konsekwencjami natury formalno prawnej. Warunki umowy pożyczki przewidują, że firma udzielająca pożyczki ma prawo do naliczenia dodatkowych opłat związanych z koniecznością wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacją, odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Oprócz tego kredytobiorca może być zgłoszony do bazy dłużników za opóźnienia w spłacie, a to z kolei może być powodem trudności lub całkowitej niemożliwości zaciągnięcia pożyczki w przyszłości.

Konsekwencje braku płatności

W przypadku niespłacenia przez pożyczkobiorcę zaciągniętej szybkiej pożyczki, firma pozabankowa ma prawo działać w celu odzyskania kwoty pożyczki oraz dodatkowych kosztów, na przykład, przekazać pożyczkę do windykacji.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Osoba zaciągająca pożyczkę może ubiegać się o przeniesienie terminu spłaty kredytu. Najczęściej zwiększenie okresu spłaty wymaga złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej płatności. Wniosek o zmianę terminu spłaty pożyczki musi być złożony przed upływem terminu spłaty zobowiązania.

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która dokładnie określa jakie koszty są brane pod uwagę przy obliczaniu stopy. Dzięki standaryzacji metodologii obliczania w każdym przypadku RRSO jest obiektywnym narzędziem umożliwiającym porównanie różnych ofert kredytowych. Korzystając z szybkiej pożyczki, konieczne jest poniesienie następujących kosztów: opłata przygotowawcza, opłata związana z wydłużeniem okresu spłaty kredytu, koszty ubezpieczeniowe, opłata rejestracyjna (na ogół jest to wpłata 1 grosza w celu zweryfikowania tożsamości), koszty windykacji (upomnienia, monity).

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Firmy pozabankowe udzielają szybkich pożyczek na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy kredytowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715), wówczas pożyczkobiorcom przedstawiane są formularze informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.

Do jakich celów służy nasz portal?

Na naszym portalu dostępna jest aktualna lista najlepszych firm pozabankowych, udzielających szybkie pożyczki przez Internet. Nasz zespół profesjonalistów w dziedzinie finansów rzetelnie gromadzi oferty chwilówek, uwzględniając ich główne cechy, dzięki czemu każda zainteresowana osoba może wygodnie i szybko znaleźć odpowiednia dla siebie pożyczkę i przejść na witrynę internetową firmy kredytowej. Gromadzimy tylko oferty pochodzące od firm działających zgodnie z obowiązującymi przepisami. O zasadach działania firm pozabankowych udzielających pożyczki można przeczytać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast informację o działalności naszego portalu znajdziesz w dziale “Regulamin” oraz “Polityka prywatności”

DMCA.com Protection Status